top of page

Rozwój infrastruktury światłowodowej w Polsce


Szybki rozwój sieci światłowodowych w Polsce to efekt ogromnych inwestycji, w znaczących stopniu finansowanych przez fundusze unijne. FTTH Council Europe publikuje cykliczne raporty na temat dostępu do sieci światłowodowej w 28 krajach Unii Europejskiej oraz 11 innych państwach, które z UE sąsiadują. We wrześniu 2019 roku 39,4% gospodarstw domowych w Unii (EU28) oraz 49,9% gospodarstw w rozszerzonym składzie państw (EU39) miało dostęp do światłowodu. W porównaniu z 2012 rokiem nastąpił niemal trzykrotny wzrost liczby gospodarstw domowych z dostępem do światłowodu.

Polska wypadała w wynikach raportu nieźle, choć nieco poniżej przeciętnej - liczba gospodarstw domowych z dostępem do światłowodu wynosiła w 2019 roku około 5 mln., co stanowi w przybliżeniu 1/3 wszystkich. Realizowana aktualnie inicjatywa Centrum Projektów Polska Cyfrowa ma zapewnić dostęp do światłowodu kolejnym 2 mln. gospodarstw, przede wszystkim na słabo zaludnionych terenach.

bottom of page