top of page

Roboty na przebudowę układu torowego st. Kłodzko Miasto

"Roboty na przebudowę układu torowego st. Kłodzko Miasto, które umożliwiają kończenie biegu pociągów" w ramach projektu pn. "Zwiększenie przepustowości wybranych linii kolejowych poprzez optymalizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym i układów stacyjnych"

Roboty budowlane z następujacych branż: 1. Roboty branży sterowania ruchem kolejowym 2. Roboty branży teletechnicznejתגובות


bottom of page